Od dnia 5 października 2020 r. uczniowie klas I - III wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię i rozbierają się w swoich boksach.

W związku z tym, aby uczniowie nie gromadzili się przed wejściem do szkoły, zostają wyznaczone godziny (dla uczniów, którzy zaczynają lekcje o godz. 8.00):

  • ucz. kl. 1 – 3 przychodzą do szkoły o 7. 45 i o tej godzinie nauczyciele, którzy maja pierwszą lekcję z daną klasą odbierają uczniów z szatni (rodzice nie wchodzą do szkoły)
  • ucz. kl. 4 – 6 przychodzą o godz. 7. 50
  • ucz. kl. 7 – 8 przychodzą o 7.55

PRZYPOMINAMY!
W SZATNI ORAZ NA KORYTARZACH SZKOLNYCH OBOWIĄZKOWE JEST NOSZENIE MASECZEK.