SZANOWNI RODZICE

Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczyna się w  naszej szkole rekrutacja do oddziału zerowego  i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Zapewniamy ciekawe zajęcia z:

 • robotyki - programowanie, kodowanie
 • „Edukacji przez Szachy w Szkole”,
 • „Szkolnego Klubu Gier Planszowych”,
 • „Treningu Umiejętności Społecznych”, „Treningu Zastępowania Agresji”, projektu „Gramy w ręczną”,                                                      
 • jazdy na nartach, łyżwach, sankach, nauki pływania pod okiem profesjonalistów,
 • udzielania pierwszej pomocy (już w oddziałach przedszkolnych!).

Oferujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • naukę w klasach integracyjnych,
 • naukę w klasach sportowych – nasi sportowcy osiągają wysokie wyniki w piłce ręcznej, pływaniu, bieganiu i czwórboju lekkoatletycznym,
 • kółka zainteresowań – historyczne, językowe, sportowe, plastyczne,
 • codzienną opiekę psychologa i pedagoga szkolnego,
 • dbałość o podnoszenie kompetencji językowych uczniów,
 • wspieranie i propagowanie czytelnictwa,
 • pracę na lekcjach metodą projektu, wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi: pszczelarze, ornitolodzy, naukowcy - pokazy fizyczne, chemiczne, członkinie Uniwersytet Trzeciego wieku – twórczość ludowa, sportowcy Wisły Puławy - wspólne treningi, wyjazdy, zawody,
 • wyjazdy i wyjścia do ciekawych miejsc (Park Naukowo - Technologiczny, Obserwatorium Astronomiczne, Centrum Nauk „Kopernik”,
 • działalność charytatywna – wsparcie dla puławskiego hospicjum, akcja „Paka dla psiaka”, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Góra Grosza, Marzycielska Poczta, Polacy Rodakom,
 • przygotowanie uczniów do różnych rodzajów konkursów ogólnopolskich, np. przedmiotowych, poetyckich, plastycznych.

NOWOŚĆ !!!

 • kompleks boisk szkolnych,
 • sala integracji sensorycznej,
 • miejsce do ćwiczeń usprawniających na powietrzu,
 • sala rehabilitacyjna,
 • robotyka z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy multimedialnych: photony, LEGO education,
 • ogród sensoryczny.

Poniżej w linkach  znajdziecie Państwo niezbędne informacje związane z procedurami, harmonogramem i zasadami rekrutacji do naszej placówki.

Zapisy trwają do końca marca.  

Szczegółowe informacje i zapisy  w sekretariacie szkoły, codziennie w godz.7.00-15.00.

Tel. 81 886-36-54

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH: 

Zasady rekrutacji

Wniosek do zerówki

Oświadczenie - zerówka

Oświadczenie woli

Uchwała

Zarządzenie - harmonogram rekrutacji

 Powyższe dokumenty zostaną również umieszczone na stronie www.pulawy.eu

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH:

Uchwała w sprawie kryteriów do klas I sp

Informacja klasy I sp 2021/2022

Wniosek do klasy I szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej

Oświadczenie woli klasa I szkoły podstawowej

Informacje dodatkowe do wniosku

Zarządzenie - harmonogram rekrutacji

Sieć szkół i ich obwody

 

                    Z A P R A S Z A M Y     D O      '' S Z Ó S T K I''