11 i 12 grudnia uczniowie klas VII i VIII brali udział w ciekawych zajęciach z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy z Ochotniczego Hufca Pracy w Puławach.
Panie opowiedziały w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób o strukturze kształcenia ponadpodstawowego, różnicach pomiędzy szkołami średnimi, a także o różnych, ciekawych zawodach przyszłości.
W najbliższym czasie nasz szkolny doradca zawodowy - Pani Olga, zaplanowała pomysłowe zajęcia z przedstawicielami z Powiatowego Urzędu Pracy.
Podejmowanie takich działań, ma na celu pomoc uczniom w dobraniu najtrafniejszej dla nich, dalszej ścieżki kształcenia.

Zdjęcia