Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkoły podstawowej (klasa VII lub VIII) lub liceum ogólnokształcącego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków o przyznanie stypendiów, w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” – wpłynęły łącznie 942 wnioski.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w roku szkolnym 2019-2020 przyznanych zostało 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendia zostały podzielone w następujących proporcjach: 101 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 399 stypendiów dla uczniów trzy- i czteroletnich liceów ogólnokształcących.

Wśród stypendystów są uczniowie naszej szkoły - Julia Inger, Hubert Bachanek i Michał Ogórek.

Galeria