Dnia 15.01.2019r. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach we współpracy z Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie oraz Parafią Miłosierdzia Bożego w Puławach zorganizowała uroczysty „Koncert Kolęd i Pastorałek”. Pieśni wykonał zespół wokalny „Dywizjon 32” z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie pod kierownictwem kpt. Andrzeja Królikowskiego.

Wszystkich zebranych w imieniu organizatorów przywitała dyrektor szkoły p. Elżbieta Wirga. W czasie koncertu goście mogli usłyszeć znane wszystkim kolędy w zupełnie nowych aranżacjach oraz pastorałki i pieśni lotnicze. Uroczysty i świąteczny nastrój występu udzielił się wszystkim słuchaczom, którzy tłumnie przybyli do Kościoła.

Po koncercie przeprowadzano zbiórkę pieniędzy na rzecz „Hospicjum”- Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

Koncert był kolejną imprezą zorganizowaną na rzecz Hospicjum przez naszą szkołę. Dziękujemy wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu. Wiemy, że nasza współpraca przyniesie wiele korzyści osobom potrzebującym, a młodzież uwrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.