Stałym elementem obchodów Dni Patrona są spotkania z niezwykłymi ludźmi. W tym roku szkolnym  odbyły się dwa spotkania ze sportowcami Klubu Sportowego Azoty Puławy, które  miały miejsce dziś w naszej szkole , tj. 15 listopada 2018 r. Uczniowie klasy sportowej 6b, uczniowie kl.5d,  oraz klas integracyjnych 8a i 5a brali udział w projekcie Innowacje. Lubimy czytać. Uczestnicy wysłuchali fragmentów lektury A. Fiedlera pt. „Dywizjon 303” . Następnie rozmowa przerodziła  się w dyskusję na temat budowania współczesnych autorytetów oraz ich roli w wychowaniu młodego pokolenia. Kolejnym tematem poruszanym podczas debaty było kształtowanie osobowości i charakteru dzięki zmaganiom sportowym. Dyskutowano o roli sportu i zdrowego trybu życia, kształtowaniu zdrowych nawyków. Rozmówcy wymienili się również doświadczeniami czytelniczymi. Dziękujemy Panom za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły, poświęcony czas naszym uczniom oraz niezwykle ważne przesłanie spotkania: Przyszłość w twoich rękach. GALERIA