Dnia 22 marca o godz. 8.00 z inicjatywy Rodziców, odbyło się w klasie III "e" czytanie poezji. Spotkanie to miało miejsce z okazji z okazji Światowego Dnia Poezji, które przypadało 21 marca. Wydarzenie to uświetniła swoją obecnością Pani Wicedyrektor Emilia Nieleszczuk. Rodzice, których reprezentowali: Pani Aneta Sidor oraz Małgorzata Sołyga wraz z uczniami klasy III "e" czytali wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Ewy Szelburg-Zarembiny, Stefanii Szuchowej oraz Hanny Zdzitowieckiej. Były to wiersze o tematyce wiosennej m.in.: "Srebrny deszczyk", "Wiosna idzie", "Ptaszki", "Figielek", "Gabryś", "Dyzio Marzyciel", "Sroka", "Baran", "Żuk", "Katar", "Majowy deszczyk", "Dziękujemy", "Powrót bocianów", "Skowronek", "Motyle", "Wiosenne Tajemnice", "Motyle".
Rodzice przeczytali: "Listki", "Ile głosów w lesie", "Idzie wiosna", "Marzanna", "Odejście zimy", "Powitanie wiosny", "Jabłonka".
Pomysłodawczynią tego wydarzenia była Pani Aneta Sidor, która wraz z Panią Małgorzatą Sołygą i w porozumieniu i z pomocą Pani Agnieszki Kowalczyk z naszej Biblioteki Szkolnej wybrały wiersze dla siebie i dla dzieci, a także czuwały nad przygotowaniami i współpracowały z wychowawcą klasy p. Katarzyną Radomską.