Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom ,którzy zaangażowali się w pomoc materialną dla naszych rodaków mieszkających na Białorusi i Ukrainie. Zebraliśmy wiele art. spożywczych, słodyczy ,maskotek i książeczek. Dary zostały przekazane do siedziby stowarzyszenia Przeszłość-Przyszłości ,gdzie zostaną zapakowane i przetransportowane za granice Polski.