Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją".
Nasi uczniowie z klas IVa, IVb, Vb, Vc, VIIa pod kierunkiem p. Agnieszki Kowalczyk przygotowali dla całej społeczności szkolnej koncert słowno - muzyczny przypominający naukę Papieża Polaka. GALERIA