14-16 września 2017 roku odbyło się II Puławskie Forum Profilaktyczne.  W programie znalazło się pięć spotkań poświęconych profilaktyce, wychowaniu i wszelkim aktywnościom rozwijającym zdrowie i osobowość. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: założyciel Fundacji „Poza Horyzonty” - Jasiek Mela oraz instruktorzy Skautów Europy.

Podczas spotkania dla przedstawicieli szkół z Jaśkiem Melą, pani pedagog i psycholog dowiedziały się, jak mogą wzbogacić swój warsztat pracy oraz jak w inny sposób mogą wspierać swoich uczniów.

W spotkaniu zdobywcy biegunów - Jaśka z uczniami, uczestniczyli wychowankowie klasy VIIa, dla których była to wartościowa lekcja, ukazujaca, jak ogromna siła leży w człowieku, który przezwycięża swoje trudności. Zdobyte doświadczenia na pewno zaowocują w dorosłym życiu.