Kolejny raz braliśmy udział w Marszu Nadzei, który był organizowany przez Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Celem marszu było zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom chorym i cierpiącym oraz ich rodzinom. Nasi wspaniali wychowankowie czynnie brali udział w tym przedsięwzięciu. Klasa VIa przygotowała wspaniałe transparenty, a klasa IVa zaprezentowała przedstawienie "Błękitny Ptak". GALERIA