Magdalena Kuźma, uczennica klasy IId została nagrodzona w XIV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej "Świat w oczach najmłodszych - w kwitnącym ogrodzie" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Nad konkursem patronat objął burmistrz miasta - pan Andrzej Ćwiek.

Do udziału w konkursie przystąpiło 1422 dzieci z całej Polski.

Magdalena znalazła się w grupie 20 osób nagrodzonych. Dodać należy, że jest to jedyna osoba nagrodzona z Puław i okolic.

Gratulujemy Magdzie, Rodzicom i jej wychowawczyni pani Agnieszce Płaskocińskiej.