Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać świat ludzi głuchych i niedosłyszących. Podczas dwóch tygodni uczniowie brali udział w licznych konkursach, lekcjach języka migowego, tworzyli prezentację multimedialną, wybierali Przyjaciela Integracji spośród uczniów każdej z klas. Grono nauczycieli dokonało wyboru Przyjaciela Integracji spośród nauczycieli oraz rodziców. Tytuł Przyjaciela Integracji wśród nauczycieli przyznano p. Annie Kowalskiej, która od wielu lat prowadzi klasy integracyjne. Spośród rodziców wybrano p. Elżbietę Kolor, mamę jednego z uczniów klasy 5b, która brała udział w tegorocznych działaniach. Z p. Marią Wardą oraz p. Dominiką Siatecką prowadziła zajęcia, na których dzieci uczyły się języka migowego. W klasach I-III wychowawcy przeprowadzili zajęcia w ramach edukacji przyrodniczej pt. ”Słuch – jednym z najważniejszych zmysłów i jak o niego dbać.” Natomiast nauczyciele przyrody zrealizowali lekcje w klasach IV-VI pt.” Słuch – jednym z najważniejszych zmysłów”. Nauczyciele informatyki służyli radą i cennymi wskazówkami przy tworzeniu przez klasy prezentacji multimedialnej. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wspomagających oraz pedagoga i psychologa naszej szkoły wydany został kolejny numer Biuletynu Integracyjnego Szóstki.


15 kwietnia odbyła się Gala Dni Integracji podsumowująca wszystkie działania. Obejrzeliśmy występy naszych wspaniałych uczniów. Klasa Va przygotowała etiudę pantomimiczną pod tytułem "Zrzuć maskę". Nagrodziliśmy Przyjaciół Integracji oraz zwycięzców konkursów. Podziwialiśmy talent wokalny uczennic z klasy Va i Vb w utworach „Do kołyski” oraz „Zostań moją przyjaciółką". Usłyszeliśmy nagrodzone w konkursach wiersze, zaprezentowane przez samych autorów.

Tegoroczne Dni Integracji przysporzyły nam wielu wrażeń oraz niezapomnianych chwil. Czekamy z niecierpliwością na kolejne obchody tego święta. ZDJĘCIA