7 grudnia w naszej szkole odbyła się akcja pod hasłem „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem.” Miała ona na celu kultywowanie dobrego słowa i dobrych manier

Ponieważ z natury żyjemy w skupiskach, w związku z powyższym dostosowujemy się do siebie wzajemnie. W tym wzajemnym współżyciu zasadą postępowania jest zwalczanie egoizmu, uspołecznienie się , liczeniu się z innymi.
Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir vivre i nie znaczy, ni mniej ,ni więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja. Te nienaganne formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa.
Poniższe rady pozwolą nam nadrobić i przypomnieć jak należy się zachowywać, aby budzić wśród ludzi zachwyt i życzliwość .Noszenie stroju mikołajkowego do czegoś zobowiązuje. Zachowujmy się prawidłowo i przestrzegajmy zasad : używając słów dziękuje, proszę przepraszam ,bądźmy życzliwi i pomocni ,tolerancyjni ,nie lekceważmy innych , bądźmy dobrymi słuchaczami, panujmy na własnymi emocjami ,uśmiechajmy się ,bądźmy punktualni i obowiązkowi, panowie bądźcie szarmanccy i uprzejmi ,kulturalni i taktowni

   Motto :   Uszczęśliwiajmy innych a sami będziemy szczęśliwi.