Uczniowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami 30 października udali się na cmentarz, by złożyć wiązanki i zapalając ,,płomyk nadziei” na grobach nauczycieli i pracowników szkoły, którzy od nas już odeszli. Złożone zostały również kwiaty na grobie wojewody lwowskiego, którym się opiekuje się nasza szkoła kierując się mottem, chcemy przekazać młodym pokoleniom szacunek, odpowiedzialność i krzewić w nich pamięć za tych, których już nie ma wśród nas, lecz są nadal obecni w naszych sercach.