1 września o godzinie 12.00 przy dźwięku syren upamiętniona została rocznica wybuchu II wojny światowej. Na cmentarzu wojennym przy ulicy Piaskowej w Puławach zgromadzili się przedstawiciele władz miasta, puławskich szkół i innych organizacji. Wśród obecnych nie zabrakło naszej delegacji szkolnej z pocztem sztandarowym oraz z wieńcem kwiatów która została złożona pod pomnikiem poświęconym "Poległym i Pomordowanym w Drugiej Wojnie Światowej".