Drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, od 31 maja 2021r, czyli od najbliższego poniedziałku wszyscy uczniowie wracają do szkoły.

Zadbaliśmy o bezpieczny powrót uczniów do szkoły. Organizacja wszystkich zajęć będzie podporządkowana ogólnym zasadom zwiększonego reżimu sanitarnego. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
W dalszym ciągu obowiązuje nas:
• Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
• Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
• Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Wszystkie klasy uczą się zgodnie z planem, jednak w przypisanych salach lekcyjnych.
1a-sala 21
1b-sala23
2a- sala14
2b-sala15
2c-sala23
3a-sala20
3b-sala21
3c- sala20
4a-sala 1
4b-sala 26
4c-sala 31
5a sala 36
6a-sala 13
6b-sala 18
6c – sala 32
6d – sala 22
6e - sala 26a
7a- sala 12
7b-sala 37
7c-sala 25
7d- sala 33
8a-sala 35
8b-sala 34
8c-sala 38

Informujemy jednocześnie, że wracając do nauki stacjonarnej dokładamy wielu starań , aby zachować bezpieczeństwo. Przestrzegajmy wspólnie zasad reżimu sanitarnego.
Uczniowie klas 1-8 wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię, dezynfekują dłonie i kierują się do swoich boksów, a po przebraniu się kierują się do wyznaczonych sal, w których mają lekcje;

 Klasy I na zajęcia przychodzą pięć minut przed zajęciami, klasy drugie 10 minut przed zajęciami a klasy trzecie piętnaście minut przed zajęciami.
• klasy 4 przychodzą 5 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć • klasa 5 przychodzi 5 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć
• klasy 6 przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć
• klasy 7 przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć
• klasy 8 przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć

Ponadto informujemy, że w szkole w dalszym ciągu obowiązują (do odwołania) poniższe procedury:

REGULAMIN COVID-19

PROCEDURA – BIBLIOTEKA

PROCEDURA – STOŁÓWKA

Harmonogram spożywania obiadów

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach w okresie epidemii COVID-19.

Na terenie stołówki obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk przed posiłkiem, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Obiady wydawane są w trybie ciągłym od godz.11.20 do 14.40
Wszystkie oddziały przedszkolne i uczniowie klas 1 –8 korzystających z obiadów spożywają posiłek wg ustalonego harmonogramu.

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
• 11.20 -11.40– grupy „0A”, „0B”
• 11.40 -12.00 –klasy IIa, IIb, IIc
• 12.00-12.20 – klasy Ia, Ib, IIIa
• 12.20-12.40–klasy IIIb, IIIc, IVa
• 12.40–12.55- klasy IVb, IVc, Va
• 13.20- 13.35- klasy VIa, VIb, VIc, VId,VIe
• 13.35-13.50 – klasy VIIa, VIIb, VIIc, VIId
• 14.25-14.40- klasy VIIIa, VIIIb, VIIIc

Harmonogram może ulec zmianie. Nie znamy jeszcze faktycznej liczby uczniów korzystających z obiadów.