Drukuj

PLAN DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Organizacja imprez szkolnych

 

Lp.

Zagadnienie, forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

Dyrekcja, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,

Maria Warda

Ewa Wojciechowska-Fijoł

Nauczyciele WF

3 września 2018 r.

2.

Obchody wybuchu II wojny światowej – udział w uroczystościach miejskich na cmentarzu wojskowym,

Obchody rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego - Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej

Dyrekcja, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas

Anna Marzec

1 – 30 września 2018 r.

3.

Akcja „Sprzątanie świata” – porządkowanie terenu wokół szkoły.

M. Siedliska, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas

II połowa września

4.

Dzień Chłopaka – wieczorki klasowe

Wychowawcy klas

 

Do 10.10. 2018 r.

5.

Wspieramy Hospicjum:

- zbiórka korków od butelek

- udział uczniów w Marszu Nadziei

- udział w akcji „Pola nadziei”

- Agnieszka Napora

- Olga Bernat

- Agnieszka Gruszecka

- E. Wojciechowska-Fijoł

- Maciej Jeżyna

- B. Rojek

- E. Małek

- Maria Warda

- Małgorzata Siedliska

Cały rok szkolny

Marsz nadziei – 03.10.2018 r.

6.

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych

Dyrekcja,

Nauczyciele przedmiotów

Według terminarza

7.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dyrekcja, wychowawcy klas I

11.10. 2018 r.

8.

Dzień Edukacji Narodowej – uroczysty apel, wręczenie nagród dyrektora szkoły

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

Wychowawcy klas I

 

15.10. 2018 r.

9.

Dzień Papieski – apel szkolny

Nauczyciele katecheci  koordynator  Agnieszka Kowalczyk

Do 16.10. 2018 r.

10.

Uroczystości szkolne – tydzień Patrona – konkursy, spotkania z pilotami, wyjazdy do Dęblina;

Dyrekcja, opiekunowie SU, Zespół ds. Promocji Szkoły, Zespół Humanistów, Sławomira Włodarczyk, Maria Warda, Magdalena Stefanyszyn, Anna Kowalska, Anna Stężycka, Ewa Wojciechowska-Fijoł, Małgorzata Stalęga

6 - 10 listopada 2018 r.

11.

Święto Niepodległości – uroczystość szkolna, udział w obchodach na terenie miasta, udział uczniów w biegach ulicznych

Wychowawcy    

Opiekunowie SU, nauczyciele WF

 

10-11.11. 2018 r.

13.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Agnieszka Kowalczyk

Do 30 listopada 2018 r.

14.

„Andrzejki” – zabawa szkolna

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

Maciej Jeżyna

Do 30 listopada 2018 r.

15.

„Mikołajki” – imprezy klasowe

Dyrekcja, wychowawcy klas

Do 6 grudnia 2018 r.

16.

Festiwal Piosenki Zimowej

  1. Siłuch, R. Wojciechowska, K. Jońska, A. Mielczarska, Joanna Pachuca, nauczyciele języka angielskiego

Grudzień 2018 r.

17.

„Jasełka” – przedstawienie dla uczniów, rodziców i nauczycieli, występ w kościele;

„Jasełka” dla ucz. Oddziałów przedszkolnych i klas I – III

Agnieszka Kowalczyk

Alicja Zdun

 

 

Do 21 grudnia 2018 r.

 

Styczeń 2017 r.

18.

Mikołajki po angielsku, Święta Bożego Narodzenia w różnych krajach

 

 

 

Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego, K. Polak

Do  21 grudnia 2018 r.

19.

Konkurs na kartkę świąteczną

Anna Stężycka

 

 

 

Do 22 grudnia 2018 r.

20.

Choinka noworoczna – zabawa szkolna

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

Do 13 stycznia 2019 r.

21.

Pasowanie na czytelnika uczniów klas I

 

 

 

Agnieszka Kowalczyk

 

I – II 2019 r.

22.

Walentynki – koncert życzeń, zabawa szkolna

Dyrekcja,

opiekunowie SU, wychowawcy klas,

Maciej Jeżyna

 

12 -16.02. 2019 r.

23.

 „Nasi najlepsi” – wręczenie odznak Wzorowego ucznia,

- w trakcie Dni Otwartych

Dyrekcja,

wychowawcy klas

 

 

 

Do końca lutego 2019 r.

24.

Dzień Wiosny – rajd szkolny lub imprezy w szkole

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

20-24.03. 2019 r.

25.

Obchody Dni Ziemi:

- akcje związane z udziałem w Alercie ekologicznym,

- konkurs ekologiczny,

- porządkowanie terenu wokół szkoły,

- apel – część artystyczna dla uczniów i przedszkolaków

Dyrekcja,

wychowawcy klas,

Małgorzata Siedliska

Maria Warda

Maria Ogórek

Julia Trybus

 

 

Kwiecień 2019 r.

26.

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Zespół humanistów

Agnieszka Kowalczyk

Kwiecień 2019 r.

27.

Szkolne Dni Integracji

Zespół ds. Integracji

Maria Warda

Iwona Majcher

Ewa Wojciechowska-Fijoł

Alicja Zdun

Kwiecień 2019 r.

28.

Tydzień Promocji Zdrowia

 

Apel

 

Rozgrywki sportowe

Dyrekcja, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas I – III

  1. Stężycka
  2. S. Włodarczyk
  3. M. Jeżyna

Kwiecień 2019 r.

29.

Realizacja współpracy z Biblioteką Miejską – Konkurs czytelniczy

Beata Węglińska-Słowik oraz nauczyciele poloniści i bibliotekarz

Cały rok

30.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Mistrz ortografii”

Magdalena Stefanyszyn oraz

 

Zespół Humanistów,

01.10.2018 r. – 31.05. 2019 r.

31.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – apel szkolny, udział w obchodach na terenie miasta

Nauczyciele historii i WOS

 

 

3 -7 maja 2019 r.

32.

Wycieczki wg planów

Dyrekcja,

wychowawcy klas

 

 IV – V  2019 r.

33.

Dzień Matki, Dzień Ojca – akademia szkolna, spotkania klasowe

 

Wychowawcy klas,

25.05. 2019 r., czerwiec 2019 r.

34.

Dzień Dziecka – impreza integracyjna w Ogródku Jordanowskim – piknik rodzinny, zawody sportowe lub rajd

 

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

Anna Siłuch

Renata Wojciechowska

Maciej Jeżyna

 

01.06. 2019 r.

35.

Udział uczniów w Konkursie recytatorskim na terenie miasta

Wychowawcy i nauczyciele języka polskiego

W terminach podanych przez organizatorów

36.

Konkurs „Bądź zdrów na co dzień”.

Akcja „Gorączka złota”.

SK PCK

Anna Stężycka

 

1 i 2 półrocze

37.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Olga Bernat

 

Luty 2019 r.

38.

Turniej szachowy

Ewa Górecka,

Katarzyna Sosik

Maciej Jeżyna

V – VI 2019 r.

39.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/20189 pożegnanie uczniów klas szóstych

 

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas,

21.06. 2019 r.