Drukuj

WYPADEK DZIECKA

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

PROCEDURA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z UBEZPIECZENIA NNW