SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

im. POLSKICH LOTNIKÓW W PUŁAWACH

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

KLASY I - II

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej "Elementarz odkrywców". Autor: dr Teresa Janicka-Panek wyd. Nowa Era

 

RELIGIA

W drodze do wieczernika

AZ-1-01/10

 

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym I etap edukacyjny - klasy I-III.

Autor: Mariola Bogucka

 

 

KLASA III

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Program nauczania dla pierwszego etapu kształcenia "Doświadczenie świata" Marzena Kędra

 

RELIGIA

W drodze do wieczernika

AZ-1-01/10

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 27 sierpnia 2012 z późniejszymi zmianami.

I etap edukacyjny, autor: Mariola Bogucka, nr dopuszczenia: 680/3/2015

 

 

 

KLASY IV

 
JĘZYK POLSKI 

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej dla klas IV-VIII "Nowe Słowa na start"

autor: Marlena Derlukiewicz, wydawnictwo Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program Nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII, autor: Joanna Stefańska

II etap edukacyjny, pozmiom A2+ i B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi

podstawa programowa: poziom II.1 - na podbudowie wymagań dla I etapu edukacyjnego

nr dopuszczenia: 840/1/2017

 

HISTORIA

„Wczoraj i dziś” – Program Nauczania Ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

Autor: dr Tomasz Maćkowski

 

RELIGIA   

Program nauczania w kl. IV AZ-2-01/10 Poznaję Boga i w niego wierzę

                                                                                  

PRZYRODA

"Tajemnice przyrody" Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej
Autor: Jolanta Golanko.

 

MATEMATYKA

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej autorstwa Marcina Brauna, Agnieszki Mańkowskiej, Małgorzaty Paszyńskiej.

 

INFORMATYKA

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”
Autor: Michał Kęska Nr dopuszczenia 847/1/2017 „Lubię to!"

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

 

MUZYKA

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 – 7
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Numer dopuszczenia 852/1/2017

 

PLASTYKA

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła".
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program nauczania "Wędrując ku dorosłości." Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej"
Autor: Teresa Król
Wyd.: Rubikon

 

TECHNIKA

Program nauczania techniki w szkole podstawowej ,,Jak to działa".
Autorzy:Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
wraz z planami pracy i kryteriami oceaniania
Autor : Stanisław Żołyński

 

KLASY V

 
JĘZYK POLSKI 

Marlena Derlukiewicz "Nowe słowa na start". Program nauczania ogólnego
języka polskiego w klasach IV -VIII szkoły podstawowej

 

JĘZYK ANGIELSKI

"Program nauczania j. angielskiego dla klas 4-8" autor Joanna Stefańska;
II etap edukacyjny; poziom A2+ i B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi; nr
MEN 840/2/2018

 

HISTORIA

T. Maćkowski, Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły
podstawowej "Wczoraj i dziś", Warszawa 2017

 

RELIGIA   

Program nauczania w kl.V AZ-2-01/10 Poznaję Boga i w Niego wierzę.

                                                                                  

BIOLOGIA

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej "Puls życia"
A. Zdziennicka

 

GEOGRAFIA

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej
– Planeta Nowa
Autorzy: Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic
Nr dopuszczenia 906/1/2018

 

MATEMATYKA

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej autorstwa
Marcina Brauna, Agnieszki Mańkowskiej, Małgorzaty Paszyńskiej.

 

INFORMATYKA

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”
Michał Kęska
Numer dopuszczenia 847/2/2018

 

MUZYKA

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 – 7
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Numer dopuszczenia 852/2/2018

 

PLASTYKA

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej "Do dzieła"
J.Lukas,K.Onak i inni

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program dla klasy 5 szkoły podstawowej: "Wędrując ku dorosłości"
Wychowanie do życia w rodzinie.
Teresa Król

 

TECHNIKA

Program nauczania techniki w szkole podstawowej
,, Jak to działa".
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
wraz z planami pracy i kryteriami oceaniania
Autor : Stanisław Żołyński

 

KLASY VI

 
JĘZYK POLSKI 

,,Teraz polski!" Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach
IV- VI szkoły podstawowej A. Klimowicz, Krystyna Brząkalik

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program Nauczania języka angielskiego. Szkoła Podstawowa, klasy IV – VI
Etap nauki: II etap edukacyjny
Autorki: Mariola Bogucka, Dorota Łoś. 2009

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

T. Maćkowski, "Wczoraj i dziś" program nauczania ogólnego historii i
społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

RELIGIA   

Religia kl. IV,V,VI AZ-01/10-LU-2/13
ks. Waldemar Janiga

                                                                                  

PRZYRODA

"Tajemnice przyrody" Program nauczania przyrody w klasach 4 - 6 szkoły
podstawowej.
Autor:Jolanta Golanko

 

MATEMATYKA

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej dla klas IV-VI zgodny
z podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008r.
Podręcznik "Matematyka z plusem" GWO

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły
podstawowej. Autor Michał Kęska. „Lubię to!” Podręcznik do zajęć
komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej Michał Kęska Nowa Era
Nr dopuszczenia 729/3/2017

 

MUZYKA

„I gra muzyka”. Program nauczania ogólnego muzyki w kl. 4-6 szkoły
podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wyd. NOWA ERA

 

PLASTYKA

Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej "Do dzieła"
J.Lukas,K.Onak i inni

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program nauczania "Wędrując ku dorosłości." Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej"
Autor: Teresa Król
Wyd.: Rubikon

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Program nauczania techniki w szkole podstawowej
,, Jak to działa".
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
wraz z planami pracy i kryteriami oceaniania
Autor : Stanisław Żołyński

 

KLASY VII

 
JĘZYK POLSKI 

Marlena Derlukiewicz
„Nowe słowa na start!"
program nauczania ogólnego języka polskiego
w klasach IV-VIII w szkole podstawowej

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania j.angielskiego dla klas VII-VIII
AUTOR: Joanna Stefańska
Typ: szkoła podstawowa, klasy VII-VIII; etap - II etap edukacyjny,
poziom A2 i B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi

 

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Jaroszewska Program nauczania języka niemieckiego w szkole
podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny,
klasy VII-VIII, poziom II.2/A1) Nowa Era Warszawa 2017
ISBN 978-83-267-3152-5 Numer dopuszczenia 838/2/2018

 

HISTORIA

Program nauczania historii w SP. J. Kłaczkow, S. Roszak. Nowa Era.

 

RELIGIA   

Program nauczania w kl. VII AZ-3-01/10-LU/13 Pójść za Jezusem Chrystusem.

                                                                                  

BIOLOGIA

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej "Puls życia"
A. Zdziennicka

 

GEOGRAFIA

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej
– Planeta Nowa
Autorzy: Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic
Nr dopuszczenia 906/4/2018

 

MATEMATYKA

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej autorstwa Marcina Brauna, Agnieszki Mańkowskiej, Małgorzaty Paszyńskiej.

 

FIZYKA

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej
"Spotkania z fizyką". Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat
Teresa Kulawik. Wydawnictwo Nowa Era.

 

CHEMIA

Program nauczania chemii w szkole podstawowej "Chemia Nowej Ery"
J. Kulawik, T. Kulawik, M.Litwin.

 

INFORMATYKA

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 SP "Lubię to" Michał Kęska

 

MUZYKA

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej "Lekcja muzyki"
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

PLASTYKA

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła".
Autorzy:Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program nauczania "Wędrując ku dorosłości." Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej
Autor: Teresa Król
Wyd.: Rubikon

 

TECHNIKA

Program nauczania techniki w szkole podstawowej ,,Jak to działa".
Autorzy:Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Program nauczania dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej ,,Żyję i
działam bezpiecznie"
Autor:Jarosław Słoma

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

B. Furman, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole
podstawowej "Dziś i jutro", Warszawa 2017.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
wraz z planami pracy i kryteriami oceaniania
Autor : Stanisław Żołyński

 

 

KLASY VIII

 
JĘZYK POLSKI 

Marlena Derlukiewicz
„Nowe słowa na start!"
program nauczania ogólnego języka polskiego
w klasach IV-VIII w szkole podstawowej

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania j.angielskiego dla klas VII-VIII
AUTOR: Joanna Stefańska
Typ: szkoła podstawowa, klasy VII-VIII; etap - II etap edukacyjny,
poziom A2 i B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi

 

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Jaroszewska Program nauczania języka niemieckiego w szkole
podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny,
klasy VII-VIII, poziom II.2/A1) Nowa Era Warszawa 2017
ISBN 978-83-267-3152-5 Numer dopuszczenia 838/2/2018

 

HISTORIA

Program nauczania historii w SP. J. Kłaczkow, S. Roszak. Nowa Era.

 

RELIGIA   

Program nauczania w kl. VIII AZ-32-01/10-LU/13 Pójść za Jezusem.

                                                                                  

BIOLOGIA

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej "Puls życia"
A. Zdziennicka

 

GEOGRAFIA

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej
– Planeta Nowa
Autorzy: Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic
Nr dopuszczenia 906/4/2018

 

MATEMATYKA

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej autorstwa Marcina Brauna, Agnieszki Mańkowskiej, Małgorzaty Paszyńskiej.

 

FIZYKA

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej
"Spotkania z fizyką". Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat
Teresa Kulawik. Wydawnictwo Nowa Era.

 

CHEMIA

Program nauczania chemii w szkole podstawowej "Chemia Nowej Ery"
J. Kulawik, T. Kulawik, M.Litwin.

 

INFORMATYKA

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 SP "Lubię to" Grażyna Koba

 

MUZYKA

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 – 7
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Numer dopuszczenia 852/1/2017

 

PLASTYKA

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła".
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program nauczania "Wędrując ku dorosłości." Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej
Autor: Teresa Król
Wyd.: Rubikon

 

TECHNIKA

Program nauczania techniki w szkole podstawowej ,,Jak to działa".
Autorzy:Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Program nauczania dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej ,,Żyję i
działam bezpiecznie"
Autor:Jarosław Słoma

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

B. Furman, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole
podstawowej "Dziś i jutro", Warszawa 2017.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
wraz z planami pracy i kryteriami oceaniania
Autor : Stanisław Żołyński

 

ETYKA

"Ludzkie ścieżki", kompleksowy program do nauczania etyki