Drukuj

 

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności matematycznych naszych uczniów, szczególnie w zakresie logicznego myślenia, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków, orientacji przestrzennej, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości, takich jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Zauważa się niezwykły wpływ zajęć szachowych na psychikę oraz kształtowanie osobowości dzieci. Dyscyplina ta rozwija takie cechy, jak opanowanie, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, niepoddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. W szachach nie ma miejsca na brutalność, wulgaryzmy, negatywne zachowania.

 Tiran Petrosjan powiedział:

                          „Szachy – pod względem swej formy są grą,

                          pod względem treści – sztuką,

                          z punktu widzenia trudności opanowania ich – nauką”.

 

Warto pamiętać, że oprócz tych wszystkich walorów edukacyjnych i wychowawczych, szachy są również  grą , rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie.

Na początku czerwca uczniowie klas I  i  II  rozegrali turniej międzyszkolny. Wszyscy pierwszoklasiści  zostali nagrodzeni odznaką, natomiast w klasach drugich wyróżniono najlepszych szachistów.