Drukuj

Opiekunem koła jest pani Anna Stężycka. Celem Koła jest:

 1. Promocja zdrowego stylu życia wśród uczniów,
 2. Krzewienie oświaty zdrowotnej,
 3. Upowszechnianie zasad Polskiego Czerwonego Krzyża - pomocy, humanitaryzmu i współpracy wśród dzieci,
 4. Organizacja akcji i działań skupionych wokół idei czerwonokrzyskich,
 5. Propagowanie wartości i zasad opartych na zasadach tolerancji i szacunku wobec innych ludzi.

Nasze Koło przeprowadziło na terenie szkoły wiele akcji i konkursów związanych z bezpieczeństwem i zdrowym stylem życia. Były to m.in.:

 1. Konkurs plastyczny: „Jedz owoce i warzywa”,
 2. Konkurs wiedzy: „Bądź zdrów na co dzień”,
 3. Akcja: „Gorączka złota”,
 4. Akcja: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,
 5. „Ruch to zdrowie”
 6. Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓŁPRACY :)